Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: kaiwas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§tarp teem Ļaudim tha Aug§ta Pree§teŗa Namma^ kam Kaiwas Wahrds bija
Appakśch teem Aug§teem Pree§tereem Annas un Kaiwas notikke Deewa Wahrds us Jahņi Zakariaśa Dehlu Tuk
tha lieds arrid§an Kaiwas Herodes Pilatus unnd tee
Śchiß Kaiwas nu ar śaweem klaht=śeh§chameem Kungheem
Ko taß Kaiwas par teem Mahzekļeem jauta us to Chri§tus

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015