Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jtaliju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kad tas no§pree§ts bija ka mums bij nozeltees uhs Jtaliju tad nodewe tee to Pahwilu un kahdus zittus Zeetum
s Kapteine weenu Laiwu no Alekśandrias zeļļamu uhs Jtaliju un pahrzehle muhs eekśch tahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015