Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jtalijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ar Wahrdu Akilu pehz d§imtenes no Pontus neśenn no Jtalijas nahkuśchu un Priśkillu wiņņa Śeewu pehz to ka tas
juhśus Wadditajus un wiśśus Śwehtus Tee Brahļi no Jtalijas apśweizina juhs
jums wiśśeem Amen Uhs teem Ebre`e`ŗeem rak§tita no Jtalijas zaur Timoteju

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015