Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jordan
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jordan czirdhetz Thas ßatcy tas gir mans mileis Dehls Py
ar Wärdims Ta Thewe balxne ta tappe Tur pat py tho Jordan czirdhetz Tas §atczy tas gir mans mileis Dhels Py
Tho Chru§tibe exkan to Jordan py §ew iem Tas Debbe§§e
PY tho laike nätcze JE§us aran Galilea py to Jordan py Johanne kha thas ßöw nho tho
Kunge JE§u Chri§ti Tho Jordan vnd wü§§e Vdenne
tahß Vppes Jordan Chri§tietz by tappa Wings no to śwähtu
py tahß Vppes Jordan kad Chri§tus Chri§tietz tappa
CHri§tus muhß Kungs eek§ch Jordan kahp
Pee Jordan red§eht tappe
5 Kas by töw Juhre ka tu behzi Und tu Jordan ka tu attpackaļļ ghree§ehs
3 Taß usjehme to Chri§tibu eek§chan to Jordan Taß Däbb䧜a Deewa Jährs
Juddi tee ißghaja no Jeru§alem dehwes par to Vppi Jordan
ns Kad JE§us Chri§tus Chri§tiets kļua eek§ch Vppes Jordan tad d§irrdeja Jahnis to Tähwu no Debbeß śautzam u
PY tho laike nätcze Je§us aran Galilea py to Jordan py Johanne kha thas ßöw no to kru§tyt
py to vppi Jordan py Jani ka tas śöw no to
tas Pullx bähgoht eegha§ehß śöw eek§chan to Vppi Jordan vnd
winjo nomirru§chas Mee§śas gir eek§chan to Jordan Strauhmeh
muße Kunge Je§u{Jhe§u} Chri§ti to Jordan vnde
3 Tas vsjehme to Chru§tibu eek§chan to Jordan Tas Däbb䧜a Deewa Jährs
5 Kas by töw tu Juhre ka tu bähzi Vnd tu Jordan ka tu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015