Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: joppe
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tas tappe §innams par wiśśu Joppe un daud§ tizzeja eekśch ta Kunga
Un nu nośuhti Wihrus uhs Joppe un ataizena Śihmani ar Pawahrdu Pehteri
m wiśśas Leetas §tah§tijis śuhtija wiņśch tohs uhs Joppe

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015