Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jonaśa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ņņai ne taps ne kahda Sihme dohta ka ween ta Sihme Jonaśa tha Praweeta
ņņai ne taps ne kahda Sihme dohta ka ween ta Sihme Jonaśa tha Praweeta un wiņśch at§tahje tohs un gahje noh
atbildeja un śazzija us to Śwehts eśśi tu Śihmanis Jonaśa Dehls jo Meeśahs un Aśśinis tew newa to śazzijśch
i ne taps Sihme dohta ka ween ta Sihme ta Praweeta Jonaśa
us to Śwehts eśśi tu Śihmani Jonaśa Dehls jo Meeśas in

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015