Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jonaśśa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ahs wiņņu Jo tee irr no Grehkeem atgree§uśchees us Jonaśśa Śluddinaśchanu un red§i ścheit irr wairak ne ka J
u Un JE§us to eeraud§idams śazzija Tu eśśi Śihmans Jonaśśa Dehls tew buhs śauktam tapt Keewas tas irr tulkah

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015