Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: job
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ee=red§eht und śacka Job ta zerriba tha Willteneeka iß=§uddies
Deews patz teitz to Job ka wings 䧜ohtz weentee§śies
Bett kad taß patz Job preek§ch Deewu §tahw tad Wings tha
Tha taß Wälls kahrdenaja to śwähtu Job zaur śawu
Taß śwähtz Job arrid§an Deewa Wahrdu zeenija Deews
o nhe warri praśt Śacki tu no Śirrds ar to śwähtu Job Es §innohß ka manns Pe§titaiß d§iewo und Wings
Tad §chählojahß da§śch ar Job und śacka Tu Kungs und
alla§ch to Kunghu und śackaita ar Job 䧜am mehß to Labbumu
Mums buhß śatziet ar Job Taß Deews Kunngs
und apmäloja taß Sathans taß Mällkulis to Job Śchkeet tu śacka taß nhe§chkie§ts Puttnis us Deew
tu śacka taß nhe§chkie§ts Puttnis us Deewu ka taß Job wellte Deewu bie§tahß Vnd tam kallpo Jo tu e§śi
tam śwähtam Job wiß winja Lohpi śeptini=tuhxto§chas
to śwähtu Job Eß §innu ka manns Pe§titaiß
Taß śwehtz Job ickdeenas aggre zehleeß und luhd§e Deewu
Taß Konings Job by pirrmahk baggahtz Winjam by pilla
hß Ghannus weens weeniegs Ghanns iß=behd§e kaß tam Job tahß Weh§tes attne§§e Taß nhe by ißrunnajis zittz
ar to Weh§ti ka wi§śi Me§cha=Sirrghi tam Job by pajäm~ti und
kurr tha Job wi§śi Bährni eek§chan by und no§itta wi§śus
Patz taß Tähws taß Job ar nicknu Śährghu tappa apmä§ts
śacku eß buhdams taß Konings Job kļua Wings pa§uhdenahtz
irr nhe aizenata nahk ghau§che §chählojahß Job kaß
a zeek Rei§as tu dohma tawa` Prahta` und śacki ar Job Tu O Deews e§śi prett mann pahrwehreeß par

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015