Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jo§es
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un Jo§es no teem Apu§tuļeem ar Pawahrdu Barnabus tas irr t
Jäcoba und Jo§es Mahte Vnd Salome ta Mahte
Jäcoba und Jo§es Mahte und Salome ka Mahte
Maria Maddaļa unnd Maria Jo§es tee apśädahß
tha ma§a Jäcoba und Jo§es Mahte unnd Salome
Maria ta ma§a Jäcoba vnd Jo§es Mahte vnd Salome
turr patt by Maria Maddaļa vnd Maria Jo§es tee apśähdahß prett to Kappu irr czittas Śeewas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015