Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jo§epu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Mee§śas no Jo§epu und Nicodemu nolicktas und apghlabbatas
Weeta ta Kappa gir tuck§cha kur Chri§tus kļua no Jo§epu und Nicodemu ee=licktz kapehtz taß Enghels śacka
und attkal Tu Ghanns J§raeļa katters tu Jo§epu śarrghi
und attradda abbus Mariam und Jo§epu und to Bährnu Śillite ghulloht Bett kad tee to
śwehtija Jo§epu und Maria wehleh teem wi§śu labb bett turr
Mahzaiteeß juhß Mieļi Draughi ka Simeon to Jo§epu und Mariam śwehti und teem wi§śu labbu wehļ iten
Py ścho Jo§epu pee§tahjahß tudeļļ zitts auxts Kunngs
ee nahze peepeh§che vnd attradda abbus Mariam vnd Jo§epu vnd to Bährnu Śillite ghulloht Bett kad tee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015