Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jo§epam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

par to Leetu Deews zaur śawu Engheli Jo§epam pawehļ tam
ris by red§i tad rahdijahß taß Enghels tha Kungha Jo§epam Śappny eek§chan Ägyptes Semmes und
tha Kungha Jo§epam Śappny
Vnd kad taß ißklau§śija no Pilß=kunnghu dewe taß Jo§epam tahß Mee§śas JE§u und pawehleja tam
tam Jo§epam to nomirruśchu JE§um doht
dewe tas Jo§epam tahß Mee§śas JESV vnd pawehleya
jauna Kappa ta peederŗeya Jo§epam kattru tas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015