Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jkoniju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

hśchlus no śawahm Kahjahm pretti teem un nahze uhs Jkoniju
UN tas notikkahs eekśch Jkoniju teem Juddo=Ba§niza^ śa=eijoht un ta` runnajoht ka
j padarrijuśchi gree§ahs tee atpakaļ uhs Li§tru un Jkoniju un Antiokiu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015