Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeruh§alemi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet wiņņi peeluhd§e to un gree§ehs atpakkaļ uhs Jeruh§alemi ar leelu Preeku
PEhz to bija to Judu Śwehtki un JE§us gahje uhs Jeruh§alemi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015