Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeruh§alemes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ehku=Peedohśchanu wiśśeem Ļaudim un eeśahkt eekśch Jeruh§alemes
anu manna Tehwa uhs jums bet paleezeet juhs eekśch Jeruh§alemes Pilsśata kamehr juhs tohpht apģehrbti ar Spehku n

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015