Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeruh§aleme^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

wi irr śchinni^ Kalna^ peeluhguśchi un juhs śakkat Jeruh§aleme^ to Weetu eśśam kur peeklahjahs peeluhgt
i jo tee bija wiśśu red§ejśchi ko wiņśch Śwehtko^s Jeruh§aleme^ bij darrijs jo tee bija arrid§an uhs Śwehtkeem ga
Bet tur Jeruh§aleme^ irr pee teem Awju Wahrtim Dihķis ar Pawahrda Ebre

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015