Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alem
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nx Dews dar lab Zion Petz touwa labba prata kra§ni Jeru§alem tös mures tu atkal darrys Tad tu turres labbe pra
§we§chams §emmems Jeru§alem ai§mir§t es töw Tad grib Dews
Ja kad es ne ar wüße §peeke Jeru§alem töw Gode Py
tos Beernes Edom warren Tan denan Jeru§alem O Kunx
vnde no Jeru§alem ackmenne kopes
Te gir apkart Jeru§alem lidcz ka vdenne A§§enniß leyu§ch
KAd Chri§tus vs Jeru§alem Wur§on wene E§ell
To precäs ßöw Jeru§alem Alleluia
eek§chan JEru§alem auxti und §ämmi tam Kungham
Vnd kad the nu tuwe py Jeru§alem nätcze py Bethphage py to Olyekalne
vnde eßaackt exkan Jeru§alem
tims Ka the no Jeru§alem nhe at§thate beth gaidite
manni ledtczeneke exkan Jeru§alem Vnde exkan tho
tur cziwoye Jude exkan Jeru§alem the by Dewebyataye
BEth kad the Apo§tele czirdey exkan Jeru§alem Ka Samaria to Dewe
thas y§gaye no Jeru§alem vß Jericho vnde kritte §tarpan
gaya vß Jeru§alem §taigaye tas
pär §cho Radde naetczys Jeru§alem Jeru§alem Kattra tu nokow thös
vnde Jeru§alem kha paprexke vnde no ylge gaddems
tho exkan Jeru§alem Ka the tho nho
Vnde rouge wens Czilwhex by exkan Jeru§alem ar wärde Simeon vnde tas patcz Czilwhex by räms
ar Jeru§alem laipnige vnde maeteeth
o tho vs wü§§ems Kattre vs tho pe§ti§chenne exkan Jeru§alem gaidye
Semmes exkan Jeru§alem vnd
Vnde{Vnnde} ar tho tha wü§§e Jeru§alem Vnde licke ßackraat
gadde vs Jeru§alem vs tho leledene
the vs Jeru§alem Peetcz tho
JE§us exkan Jeru§alem vnde wynge Whetczacke tho
gaye the atkal vs Jeru§alem vnd meckley to Vnd
Rougeth mhes noetam vs Jeru§alem Vnde thas taps wü§§enotul
ys Jeru§alem Kattra py §cho laike gir vnd gir wene
wü§§ems kattre exan Jeru§alem cziwo tha Ka thas
arridtczan exkan Jeru§alem bye
Ka te Judde no Jeru§alem Ba§nicekunges
ßatcy Juus Meytes no Jeru§alem nhe roudeth paer
kattre ar tho tur vs Jeru§alem gayu§che by
exan Jude Semme vnde exan Jeru§alem Tho gir te
no Jeru§alem duewe yuudtcze thalumme
wens §tarpan tems Swe§§chennekems exkan Jeru§alem Katters nhe ßin Kas exkan §chims denims thur
gre§hes atkal apkärth vs Jeru§alem vnd attradde tös
Kattre exkan Jeru§alem cziwo
vs Jeru§alem gayu§§che by Kattre gir winge ledtczeneke
Jßpo§ti§chanas tahß Pils Jeru§alem Nu attlai§ch Pilatus teem to Barrabu katters
Walloda ißpauda pa wi§śu Jeru§alem kam tickai Mutte by taß
eek§chan Jeru§alem no pirrmajeem Laikeem bijaht juhß Paggaņi
usmohdenaht und weśt eek§chan to Debbe§kighu Jeru§alem teitan
tahß und śacka us tahm Śeewahm O juhß Meitas no Jeru§alem nhe raudaita par mann bett raudaita par jums
Ghräkeem nhe kļuhtu eß juh§śo dehļ no Jeru§alem ißwä§ts und
jums dauds{dands} us to muh§chighu und debbe§kighu Jeru§alem nhe
mums tha Jßpo§tiśchana tahß Pils Jeru§alem tad gir Mahte

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015