Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeriku
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tee nahze us Jeriku un tam ar śaweem Mahzekļeem un daud§ Ļaudim uhs J
u un tam ar śaweem Mahzekļeem un daud§ Ļaudim uhs Jeriku noeijoht śehdeja tas Dehls Timeija Bartimejus tas
n śazzija Weens Zilweks isgahje no Jeru§alemes uhs Jeriku tam gaddijahs §tarp Ślepkaweem un tee noplehśe ta
weens Zilweks tas isgahja no Jeru§alemes us Jeriku tam gaddijahs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015