Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jericho
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

thas y§gaye no Jeru§alem vß Jericho vnde kritte §tarpan
tuwe klathe py Jericho nätce
wens Czilwhex tas j§gaye no Jeru§alem vs Jericho vnde kritte §tarpan thems Szlepkouwems
Beth tas noticke kad tas tuwe klathe py Jericho nätce ßedeye wens py tho czelle vnde dedelleye Be
us Jericho eijoht peeluhd§e to Kunghu JE§um ar
Bett tas notickahß kad wings tuwe klaht py Jericho nahze śehdeja weens Acklis Zeļļmaly unnd
Kacktohß Achan kad ta Pills Jericho usjämmta tappa
Zillwähx taß ißghaja no Jeru§alemes us Jericho und tam ghaddijahß §tarrp Śläppkaweem tee ißwillk
no Jeru§alemes ißghaja us Jericho Ai§to Adams und mehß
und śwähta D§iewo§chana` bett mums pattickahß us Jericho eet mehß klau§śijam wairahk tai T§chuhßkai tam Wä
und Kaŗŗu und dohd tam to §tippru Pilli Jericho Kad taß beßdeewiegs
ka taß nabbags Zillwähx no Jeru§alem us Jericho eedams
Py Jericho nicknis ruhktz Vhdens kaß no to d§ehre taß illghe
us Jeru§alem eedams nhe tahļa no Jericho śaweem
tas ißghaya no Jeru§alemes vs Jericho vnd
wings tuwe klaht py Jericho nahze śehdeya weens

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015