Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeremias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

9 Ka Jeremias papreek§che śatziyis by kattru tee nickne mohziya
Czitti tu 䧜ohtz Elias czitti tu 䧜ohtz Jeremias jeb
ir peepilldietz kas śatzietz gir czaur to Proweetu Jeremias kurr wings śacka Tee gir jähmu§chi Trießdeßmittz
9 Ka` Jeremias bij papreekścha paśazzijs
Tad irr peepildihts kļuis ko tas Praweets Jeremias runnajs śazzidams
Kri§titais Zitti tu eśśohts Elias Zitti tu eśśohts Jeremias jeb weens no teem Praweeścheem
Zitti Tu eśśots Jeremias jeb weens no teem Praweteem
notizzis ko tas Prawets Jeremias runnajs śazzidams Brehkśchana
tahdu Wieru katters wi§śu Semm śajautz Jeremias tohp nolammahtz
aismirrśis Vnd Jeremias nopuhśdahmees śacka zättorta` padeßmita`
śacka Konings Dawids unnd Jeremias taß Proweets luhds
Ko bähdaja taß Proweets Jeremias pehtz teem auxteem
śatzija Tam Proweetam Jeremias taß arrid§an noticka
Tapehtz taß Proweets Jeremias śacka no śchahß Leetas
mu§śu Mahzieśchanu Taß Proweets Jeremias śacka
Taß Proweets Jeremias śacka tahdi Zillwäki 䧜ohśchi
Par tahdeem śuhd§eja jaw śawa` Laika` taß Proweetz Jeremias ka tee brähkuśchi Ścheh gir tha Kungha Ba§niza
no §chahß Leetas runna Tah śacka taß Proweets Jeremias śawa`
Taß Deewa Kallps Jeremias ghaja no tahß Pills Jeru§alem
to Proweetu Jeremias kurr wings śacka Tee gir
ka taß Prowetz Jeremias śacka Kungs tu śitt tohß bett
gir zaur to Proweetu Jeremias kurr wings śacka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015