Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jehkabam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ka ir Jehkabam un Jahņam teem Dehleem Zebedejuśa Śihmaņa Beedree
a§tota^ Deena^ un tam J§a`a`kam d§imme Jehkabs un Jehkabam tee diwipadeśmit Wezzo=Tehwi
isweddis no Zeetuma un wiņśch śazzija paśakkajt to Jehkabam un teem Brahļeem un wiņśch is=gahjis no gahja zit
tahs Gudribas ka tam bij Jehkabam
bija wilkuśchi ka` ir Jehkabam in Jahņam teem Dehleem Zebedejuma

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015