Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeśśus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un Jeśśus d§imdinaja to Ķehniņu Dawidu un tas Ķehniņśch Daw
Un atkal śakka E§aijas tur buhs ta Śakne Jeśśus un kas zelśees pahr teem Pagaņeem waldiht uhs to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015