Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jairus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

red§i tad nahze weens no teem Ba§nizas Wirśneekeem Jairus Wahrda^ un wiņņu red§edams kritte wiņņam apkahrt
Un red§i tur nahze weens Winhrs Jairus Wahrda^ un tas bija weens Ba§nizas=Wirśneeks un t
ka taß ohters Koninja Śulainis ka Jairus ghribb ka tam Kungham

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015