Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jahņi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ad ja bih§tahs no teem Ļaudim jo wiśśi śchķitte to Jahņi weenu Praweetu eśśam
ree§tereem Annas un Kaiwas notikke Deewa Wahrds us Jahņi Zakariaśa Dehlu Tukśneśi^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015