Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jacobu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Peteri vnd Jäcobu vnd Jahni winja Brahli vnd
Brahļus Jäcobu to Dählu
vnd J§aacu vnd Jäcobu Däbbe§śes Wall§tiba` śehdehß
und J§aacu und Jäcobu Debbe§śes Wall§tiba`
ar Abrahamu und J§aacu und Jäcobu Debbe§śies Wall§tiba`
jehme JE§us py §öw Pehteri und Jäcobu und Jahni winja Brahli unnd
jehme taß Kungs JE§us py śöw Pehteri und Jäcobu und Jahni winja Brahli Pehtz tahm śe§ścham
ar Wahrdu Pehteri Jäcobu und Jahni teem by
und rahda töw us Pehteri Pahwilu Jahni Jäcobu us to Jumprawu
to śwähtu Jäcobu Kungs eß nhe äßmu zeeniegs wi§śas
tu ar to śwähtu Jäcobu Kad Deews mann Mais eh§t dohd
Vnd wings jehmehß py śöw Pehteri und Jäcobu und Jahni tohß diwi Dählus Zebedei und eeśahka
Pehteris by ar Jäcobu und Jahni tam Kungham Chri§to par
appack§ch to Oelja=Kallnu bett Pehteri Jäcobu und Jahni jehmehß
Pehtz gir tas räd§ahtz no Jacobu pehtz no wi§śeems
Vnd wings jehmehß py śöw Peteri vnd Jacobu vnd Jahni tohß diwi Dählus Zebedei vnd eeśahka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015