Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ja§oni
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet tohs ne atradduśchi wilke tee to Ja§oni un zittus Brahļus preekśch ta Pilsśata Wirśneekee
Tomehr tee Aisbildinaśchanu no Ja§oni un teem zitteem dabbujuśchi palaide tohs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015