Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jäcoba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Maria ta ma§a Jäcoba vnd Jo§es Mahte vnd Salome
Maria Maddaļa vnd Maria Jäcoba vnd
Je§§e Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu mans Konings
KAd J§raels no Eegyptes isghaya ta czillta Jäcoba no teems
Śacknis Je§śe Tu Dawida Dähls no Jäcoba Tautu
KAd J§raels no Egyptes ißgaya ta zillta Jäcoba no
wätza Jacoba Wahrds tha Laika dehļ weenahds
Peteŗa Deena Jäcoba Deena
Kungha Jäcoba Deewa Namma` ka taß mums mahza
gir bett Juda by Jäcoba Dähls Jäcobs by J§aaca Dähls
Maria Maddaļa unnd Maria Jäcoba und Salome dahrgas
Maria Jäcoba und Salome śawu Naudu tick dauds kohpa`
buhtu Jäcoba tha Wätza=Tähwa Gha§pa§cha ghribbeja ar
taß Kaŗŗa=Kungs gir ar mums taß Jäcoba Deews
Jäcoba Bett Deews nhe gir weens Deews no Nomirruścho
Rahel ta Wätza=Tähwa Jäcoba Gha§pa§chai noticka Tapehtz
to Wälls eemette Jäcoba Dähli weeni by Lauka teem
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a Jäcoba und Jo§es Mahte Vnd Salome ta Mahte
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a Jäcoba und Jo§es Mahte und Salome ka Mahte
tha ma§a Jäcoba und Jo§es Mahte unnd Salome

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015