Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: j§charioth
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Juda Simonis J§charioth exka~ ßirde edöuwis
by tam Juda Simonis J§charioth exkan ßirde
ma§a` Pullzinja` nickna Sahle ar wahrdu taß Judas J§charioth katters to Kunghu JE§um par Naudu pahr=dehwe to p
Judas J§charioth by Je§u Chri§ti Mahzekļis bett pehtz
śchimm Brie§cham d§irrdeht Kadahß Nawehß Judas J§charioth tha Kungha C H R J §ti Mahzeklis
by tam Simoņam J§charioth eek§chan Śirdtz edehwis
Śimoņa J§charioth eek§chan Śirdtz by eedewis ka
ngs eemehrze to Kummo§śu vnd dewe to Judam Simoņa J§charioth vnd pehtz to Kummo§śu e§kreya tas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015