Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: j§aac
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pu§§e vnd ar Abraham vnd J§aac vnd Jacob exkan
wackare pu§§e vnd ar Abraham vnd J§aac vnd
śawam Dählam tam J§aac no śawu Raddu weenu Śeewu
Taß Bruhdghans J§aac by us Lauku iß=ghajis Wackara`
śawu Dählu to J§aac ghribbeja nokaut und pällno=pällnohß
J§aac unnd Jacob tee mieļoja Deewa Wahrdu bett ka
tam wätzam Tähwam tam J§aac winjam wi§śu labbu wehleht
Tee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham J§aac und Jacob
Dählam tam J§aac Śeewu pretzeja Ar ih§śeem Wahrdeem
kur zitta` Rei§a` d§iewojuśchi Abraham J§aac cnd Jacob Vnd
Kohku to Kru§ta=Kohku neśt Jhten ka taß Dehlings J§aac to Mallku us ko Winjam by śadäd§enatam kļuht
Adam Seth Mathu§alem Noah Abraham J§aac Jacob Jo§ep Mo§es und zitti wätzi Tähwi und Prowe
nhe e§śi zehlis teem Taißneem Abraham J§aac und
vnd to śoli§chanu arrid§an ta ap§tipprenayis ar J§aac 25 Śawa Thäwa Abrahama pu§śes pehtz Vnd gir to vs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015