Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: j§a`a`ku
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ka śweścha^ un irr eekśch D§ihwokļeem mahjojis ar J§a`a`ku un Jehkabu kas Lihd§=Mantineeki bija tahs paśchas
zibu irr Abra`a`ms kad wiņśch kahrdinahts tappe to J§a`a`ku uppurejis un to weenpeed§imtu atneśśis kas tahs A
beem taiśnohts tappis kad wiņśch irr śawu Dehlu to J§a`a`ku uppurejis us to Altari

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015