Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: j§a`a`ks
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Derribu tahs Apgrai§iśchanas un ta` d§imme tam tas J§a`a`ks un tappe apgrai§ihts a§tota^ Deena^ un tam J§a`a`
hs Brahļi eśśam tahs Apśohliśchanas Behrni itt ka` J§a`a`ks
Zaur to Tizzibu irr J§a`a`ks to Jehkabu un E§awu śwehtijis no nahkamahm Leetah

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015