Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: geth§emane
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

to Dahr§u Geth§emane luhd§e śatzidams Abba manns
Dahr§u Geth§emane behd§e winja Mahzekļi noh§t att§tahja
und näßdams Eek§chan to Dahr§u Geth§emane ka kahda` Tuxne§śy
tahß Mui§chas Geth§emane Dahr§a` buhdams zeetis gir
tai Wahrds by Geth§emane turr by weens Dahrs
und Bähdas Dahr§a py tahß Mui§chas Geth§emane zeetis gir
Mui§chinjas Geth§emane Rohka` jämbts und śai§tiets kļua
tai by Wahrds Geth§emane appack§ch py to Oelja=Kallnu
tai Wahrtz by Geth§emane turr by weens Dahrß eek§chan

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015