Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: gallions
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad Gallions Akajas Wal§ta^ Semmes=Śohģis bija zehlahs tee Jud
Bet kad Pahwils gribbeja to Mutti atwehrt śazzija Gallions us teem Juddeem Ja tur kahda ne taiśna Darriśchan
zas Kungu un kuhle to preekśch to Śohda=Krehślu un Gallions par ścheem ne ko behdaja

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015