Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: galilea
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea Aran
Kattre arridtczan ßatcy Juus Wyre nho Galilea Ko §thaweet yuus Vnde lukoietes vß tho Debbes
nhe gir §che wü§§e Kattre tur tre§§e aran Galilea Ka czirdam mhes tad yckwens ßouwe wallode Kur
exkan Galilea ta dhewe Nazaret
PY tho laike nätcze JE§us aran Galilea py to
Kaa§a exkan Cana Galilea Vnd tha
vnde noticke exkan Cana Galilea vnde parradye
exkan Galilea vnde doudtcze
ßatcy Vnde tu by arridtczan ar §cho JE§u nho Galilea Nhe e§tu arridtczan §cha Czilwheke Maetceklis
gir exkan Galilea eßatcys ys §cho wete
tas yeb tas aran Galilea by Vnde kad tas nomanny
vnde doudtcze Szewu Kattre tam aran Galilea by tho thalens peetcz §taigai§che Vnde redtczeye
m arridtczan by peetcz §taigai§che Kad thas exkan Galilea by vnd tham kalpoi§che vnd doudtcze czitte
no Galilea lukoyas kurpu vnd ka winga Meßa
yums no ee§ze exan Galilea tur yuus tho redtcze§eeth
gir Vnde e§äcktz exan Galilea peetcz to Chru§tibe
doudtcze dene tims Kattre ar to auxkam no Galilea vs Jeru§alem gayu§§che by Kattre gir winge ledtcz
§taygai§che no Galilea lukoyas kurpu vnde ka
vnde Petro ka tas prexkan yums no e§e exkan Galilea tur yuus to redtczee§eeth kha thas yums ßatcys
gir vnd e§äcktz exkan Galilea peetcz tho Chru§tybe
no Galilea vs Jeru§alem gayu§§che by kattre gir
kattre arridtczan ßatcy Juus Wyre no Galilea ko
kattre tur tre§§e aran Galilea ka czirdam mhes
Tad nogay arridtczan Jo§eph no Galilea aran
Pille exkan Galilea tha dhewe Nazaret py
PY tho laike nätcze Je§us aran Galilea py to
exkan Cana Galilea vnd tha Mathe Je§u
vnde noticke exkan Cana Galilea vnde parradye
to Pille Tyberias exka~ Galilea vnde doudtce
vnd ßatcy Vn~ tu by arridtczan ar §cho Je§u no Galilea Nhe e§tu arridtczan §cha Czilwheke Maetceklis
vnde gir exkan Galilea eßatcys Js §cho wete
thas jeb thas aran Galilea by vnd kad thas nomanny
vnde doudtcze Szewes kattre tam aran Galilea by no thalenes{thalens} peetcz §taygai§che vnde r
m arridtczan by peetcz §taygai§che kad thas exkan Galilea by vnde tham kalpuy§che vnde doudtcze
Cana Galilea apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Jahnis
eek§chan Cana Galilea und ta Mahte
Kah§as eek§chan Cana Galilea und ta Mahte JE§u
Spähku eek§chan Galilea bett ma§u briedi wings pa=kahwejahß
Pehtz to usmohda Judas no Galilea und gir dauds Ļaudis
us to Pili Tyberias eek§chan Galilea und dauds Ļaudis ghaja
eek§chan Cana` Galilea Vhdeni par krahßnu Wienu darrija
no=ees eek§chan Galilea tur juhß to red§e§śeeta ka
no Galilea us Jeru§alem und tahß gir nhe ween to pawaddijuśc
widdu zaur Samaria und Galilea Vnnd kad wings weena` Jällghawa`
zaur Samaria und Galilea Ścheitan buhß jums §innaht
Samaria kur puß Juddi puß Paggaņi unnd zaur Galilea kur
eek§chan Galilea
und dauds Śeewas kattras ar winju no Galilea by nahku§chas unnd red§eja to wi§śu §tarrpan
by kad wings eek§chan Galilea by und kallpoju§chi
unnd dauds Śeewas kattras ar winju no Galilea by nahku§chas unnd red§eja to wi§śu §tarrpan

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015