Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: gabriels
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Kattru Gabriels papreekśche peeśatziya
Ka mums pa§luddenaya Gabriels Halle Halleluja
Ekßan Nazareth pyls Engels Gabriels atna^c vnd atne§§e Mariä no debbes to źälige
bye Gabriels Eia eia wena Jumprouw
Ko Gabriels papre'kß §accy'
Te^kam §u^te es §ouwe mylie däle Gabriels to wä§te ne§§e Mariä
Nä by§tas tu §wäta par wy§§ems §e^wens Gabriels es ä§me no De'we at§u^tyts
tappe thas Engels Gabriels §uutytcz
Un tas Eņģelis atbildeja un śazzija us to Es eśmu Gabriels kas es preekśch Deewa §tahwu un eśmu śuhtihts ar
UN śe§ta^ Mehneśi^ tappe tas Eņģelis Gabriels śuhtihts no Deewa weena^ Pilsśata^ eekśch Galilej
Kattru Gabriels papreek§che peeśatziya
Ka mums paśluddenaya Gabriels Halle Halleluja
Ko Gabriels by śluddinayis
Enghels Gabriels śuhtietz no Deewu
Enghels no Däbb䧜u śluddenajis taß patz Enghels Gabriels katters to Laiku tahß Attnahkśchanas und zeeśchan
Taß Enghels Gabriels kļuh§t śuhtietz weena`
VNde exkan to Sze§te Mhene§§e tappe tas Engels Gabriels §uutytcz no Dewe exkan wene
zittam Gabriels Deewa Stipprums zittam Vriels
raxta §tah§ta Wings papreek§che ka taß Enghels Gabriels py to Ba§nizas=Kunghu Zacharia nahzis kad Wings
gir kad taß Engels Gabriels no Deewa pu§śes winjai tahß
Ta czenige Mathe gir peczimmuße Kattre Gabriels
SÄßta` Mehne§śi tapa tas Engels Gabriels śuhtietz

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015