Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: euwrates
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rus Eņģeļus kas śai§titi irr pee tahs leelas Uppes Euwrates
e§ts Eņģelis islehje śawus Kauśus us to leelu Uppi Euwrates un wiņņa Uhdens isśikke ka śataiśihts taptu tas Z

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015