Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: erodeijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Rohka^ ņehmis wiņņu śehjis un Zeetuma^ lizzis thas Erodeijas dehļ kas Wilippa wiņņa Brahļa Śeewa bija
kad Eroduśa D§imtas=Deena tappe turreta tad deije Erodeijas Meita tur widdu un tas pattike Eroduśam
ijs un to Jahni grahbis un to Zeetuma^ lizzis thas Erodeijas Wilippa wiņņa Brahļa Śeewas dehļ jo wiņśch to bij
Tad nahze Erodeijas Meita eekśchan un deije un pattike tam Erodum lab

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015