Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: elijaśa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tas ees wiņņa preekścha Elijaśa Garra^ un Spehka^ atgree§dams to Tehwo Śirdis pee
Bet es śakku jums teeścham Tur bija daud§ Atraitnu Elijaśa Laika^ eekśch J§rae~ļa kad ta Debbes aisślehgta b
mannijis jeb ne §innat juhs ko tas Rak§ts śakka no Elijaśa ka tas Deewu bildina prett J§rae~ļu śazzidams

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015