Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: elih§abete
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tas notikkahs kad Elih§abete to Śweizinaśchanu no Mahrias d§irdeja deedams leh
ja deedams lehze tas Behrniņśch wiņņas Meeśa^s un Elih§abete tappe pilna no ta śwehta Garra

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015