Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: eliaśam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tan trihs Buhdahs weenu Tew ohtru Mo§um un treśchu Eliaśam
ņņu śazzidami Ko tad śakka tee Rak§ta=Mahzitaji ka Eliaśam pirmak nahkt buhs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015