Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: eli§a
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ihten tha ka wings Zillwähx śatzija us to Proweetu Eli§a dahrgha` laika` kad Deews irr Lohghus py Däbb䧜u
śatzija us to Proweetu Eli§a Tee ehdieß und wehl attlix{attklix}
illghe Laik To Proweetu Eli§a śajehme weena Gha§pa§cha
preek§ch to Proweetu Eli§a Winja Kunngs leelu Parradu mirrdams
red§i tad by Dwieņi winjahß Mee§śahß Taß Proweets Eli§a śatzija us śawas Śaimnezenes Ap ścho Laiku
to pa§śchu Laiku Ghadds=Kahrtu apeijoht ka winjai Eli§a runnajis by
leekt nei leekteeß Bett ka taß Dewa Kallps Eli§a to Ruhktumu
wätzohß Laikohß Deewa Kallps bijis Eli§a śaucktz taß gir d§iews buhdams dauds Brienumus
no Bethel tham Eli§a zätzän ghaja und
nhe d§iewoja Taß Proweets Eli§a ee=bährdams Śahli Vhdeny
Attraitne nhe §innaja nomaxaht Bett Eli§a dehwe tai
labb Eli§a ghribbädams to Labb=darriśchanu attmaxaht śatzija
kleht Ai§to tai nhe Bährns ta by Beß=Behrne Ko nu Eli§a śatzijis taß tha noticka Śchiß Dähls jaw täckadam
darrija Eli§a attkal d§iewu Vnd kaß warr und ghribb taggad
wi§śus Brienumus §tah§tiet ko Eli§a d§iews buhdams darrijis
Wieru Eli§a Kappa` Taß Wiers dibbina` nokrißdams ai§kahre
i§a Kappa` Taß Wiers dibbina` nokrißdams ai§kahre Eli§a Kaulus kļua d§iews und §tahweja us śawahm Kahjahm
Tadehļ teitz to Eli§a irr Syrachs śatzidams D§iewodams
ļ teitz to Eli§a irr Syrachs śatzidams D§iewodams Eli§a darrija Wings Siemes und nomirris darrija

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015