Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: dwihņis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tad śazzija Tohms kas Dwihņis tohp nośaukts uhs teem zitteem Mahzekļeem Eima me
BEt Tohms weens no teem diwipadeśmitteems Dwihņis nośaukts ne bija pee teem kad JE§us nahze
a śagahjuśchi Śihmanis Pehteris un Tohms no śaukts Dwihņis un Natanjels no Kanas eekśch Galilejas un tee Deh

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015