Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: derbu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ehd§e uhs Likaonias Pilsśateem ar Wahrdu Li§tru un Derbu un ta^s apkart eśśoścha^s Weeta^s
ta^ un ohtra^ Deena^ isgahje wiņśch ar Barnabu uhs Derbu
UN wiņśch nahze uhs Derbu un Li§tru un red§i weens Mahzeklis bija tur Wahrd
eśśalonikeŗeem Ari§tarkus un Seķundus un Gahjus no Derbu un Timoteus un no teem A§iateŗeem Tikikus un Trow

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015