Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: arimatejas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Nahze Ja§eps no Arimatejas weens gohdigs Runnas=Kungs kas pats arrid§an us D
Prahtu peelizzis wiņņu Padohmam un Darriśchanai no Arimatejas to Juhdu Pilsśata kas arrid§an pats uhs Deewa Wal
Un pehz to luhd§e to Pilatu Ja§eps no Arimatejas kas weens Mahzeklis JE§us bija bet śleppeni bihda

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015