Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: andreju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§ija diwi Brahļus Śihmani kas nośaukts Pehteris un Andreju wiņņa Brahli śawu Tihklu Juhŗa^ mettam jo tee bij
thas Galileja Juhŗas §taigadams red§eja Śihmani un Andreju wiņņa Brahli śawu Tihkli Juhŗa^ mettam Jo tee bij
Un Andreju un Wilipu u` Behrtolmeju un Matte~uśu un Tohmu un
Śihmani ko wiņśch arri Pehteri deweja un Andreju wiņņa Brahli Jehkabu un Jahni Wilipu un Behrtmeju
diwi Brahļus Śihmani kas nośaukts Pehteris in Andreju wiņņa Brahļi tee eemette śawu Tihklu Juhŗa^ jo

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015