Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ananiju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

red§ejis zaur Parahdiśchanu weenu Wihru ar Wahrdu Ananiju ee=eijam un to Rohku us to leekam ka tas atkal re

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015