Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: alweja
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

hrtolmejs Tohms un Matte~us tas Muitineeks Jehkabs Alweja Dehls un Lebbeis Pawahrda^ Tadde~us
Un wiņśch śezzen eedams red§eja to Lewi Alweja Dehlu pee Muitas śeh§cham un śazzija us to Eij ma
Mateju un Tohmaśu Jehkabu Alweja Dehlu un Śimani kas dehwehts irr Zelotes

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015