Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: akilu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un atradde kahdu Juddu ar Wahrdu Akilu pehz d§imtenes no Pontus neśenn no Jtalijas nahku
Apśweizinajeet Priśkillu un Akilu mannus Darba=Beedrus eekśch Kri§tus JE§us

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015