Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: akila
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

zehlahs pahri uhs Siriju un ar wiņņu Pri§killa un Akila un apzirpe to Galwu Kenkrea^ jo wiņśch bij to Dee
Un śchis eeśahze drohśchi runnaht Ba§niza^ Un Akila un Pri§killa wiņņu d§irdejuśchi peeņehme wiņņu un

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015