Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: akaju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad wiņśch gribbeja uhs Akaju no=eet rak§tija tee Brahļi us teem Mahzekļeem toh
j pabeigtas apņehmahs Pahwils Garra^ Makedoniju un Akaju pahr§taigaht un uhs Jeru§alemi eet śazzidams Pehz
bai kas Korinta^ irr ar wiśśeem Śwehteem par wiśśu Akaju

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015