Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abrahamam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

10 Arrid§an Abrahamam tam petitzigam Wieram
ka tam Kungam ka Śara tam Abrahamam packlau§śiga by vnd śautze to śawu Kungu kattras
10 Arrid§an Abrahamam tam peetitzigam Wieram
o es śakku jums ka Deews ee§pehj no ścheem Akmiņem Abrahamam Behrnus zelt
tad tohp tee pepillditi Kaß by Abrahamam Rohka` śwe§§cha`
gir muh§śam Tähwam Abrahamam mums doht
20 Abrahamam tam auxte teitzamam Thäwam dauds Ļau§cho
nhe neeka Nu gir jo ta śohli§chana tam Abrahamam vnd winja Sähklai śohlita Tas nhe śacka eek§chan
ta czaur to Śohli§chanu dohta Bett Deews gir tam Abrahamam to czaur to Śohli§chanu wellte ee=§kiņņkoyis
muh§śam Tähwam Abrahamam mums doht
Baußlu d§irrdeyu§chi Ai§to turr §tahw raxtietz ka Abrahamam diwi Dähli by weens no tahß Kallpones

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015